آشنایی با شرح زندگی
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

آشنایی با شرح زندگی

آشنایی با :

پروفسورمحمودساعتچی

دارای دکترای روانشناسی و استادِ بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی

 

محمود ساعتچی كه در مهرماه 1383 با مرتبه استادی پایه 28 به خواست خود و به منظور معرفی گسترده تر زمینه روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر كشور ، به افتخار بازنشستگی نائل شده است ، كماكان به تدریس در دوره های كارشناسی ارشد و دكترای دانشگاه ها، اشتغال دارد . وی در ســال 1344، موفــق به اخــذ درجه لیسانس در رشته علوم اجـتماعی از دانشگاه تهران گردید؛ طی سالهای 1344 تا 1345 بخشی از دوره خدمت نظام وظیفه را در دانشكده پیاده شیراز و بخش دیگر را به عنوان افسر نیروی هوایی در قسمت تستینگ آن نیرو ( در تهران ) طی كرد . در سال 1346 به عنوان كمك كارشناس به استخدام سازمان امور اداری و استخدامی كشور درآمد و پس ازچندی به ُپست ُ معاونت قسمت آزمون سازی اداره كل آزمایش وانتخاب آن سازمان ، منصوب شد . دراین زمان ، ضمن بهره گیری از تجارب حاصل از اجرای جلسات گوناگون و متعدد مصاحبه استخدامی (انفرادی وگروهی)‌ ، در سال 1347 اولین كتاب مصاحبه استخدامی را بهزبان فارسی ، به چاپ رسانید . محمودساعتچی از سال 1348 با تدریس درس روانشناسی عمومی در ‌مدرسهعالی ادبیات وزبانهای خارجی ، كار تدریس در دانشگاه را آغاز كرد ودرهمین دوره نیز شروع به ترجمه واقتباس كتاب اصول روانشناسی ، اثر نرمان ، ل . مان ، نمود .این كتاب درسال 1353در دوجلد كامل انتشاریافت وبه صورت یكی ازمعتبرترین وپرفروشترین كتابهای مرجع روانشناسی درتاریخ ایران ، درآمد . درسال 1353 دوره دكترای روانشناسی را در دانشگاه اله آباد در هند به اِتمام رسانید و به عنوان عضوهیأت علمی (استادیار) به مركزآموزش مدیریت دولتی، منتقل گردید. دراین مركز ، ضمن عضویت در هیأت علمی ، به ترتیب ریاست قسمت انتشارات وترجمه ، مدیریت امورمطالعات وپژوهش ، سرپرستی گروه مدیریت آموزش ( در دوره كارشناسی ارشد ) و در سال 1358 نیز سرپرستی موقت مركزآموزش مدیریت دولتی را عهده دار گردید . محمودساعتچی طی سالهای 1353تا 1363 ، ضمن عضویت در هیأت علمی مركز آموزش مدیریت دولتی ، ابتدا مدتی مدیریت داخلی مجله فنون اداری و ریاست دفترِكانون علوم اداری ایران را عهده دار گردید و سپس مدتی نیز مسئولیت چاپ وانتشار فصلنامه مدیریت امروز، به عهده اوگذاشته شد . در سال1357، به دعوت سازمان ملل برای بازدید از مراكزآموزش مدیریت درانگلستان ومشاركت دربرگزاری دوره های آموزشی یک ماهه برای مدیران ارشد سازمان های پیشرفته جهان ، به كالج هِنلی درانگلستان ، عزیمت كرد ؛ درسال 1358به عنوان عضوافتخاری كمیسیون ملی یونسكودرایران انتخاب شد وضمن همكاری دربرگزاری سال جهانی كودك ، به ایراد سخنرانی های هفتگی وماهانه رادیویی برای خانواده ها ، پرداخت ؛ درسال 1359 اولین دفترمشاوره روانشناسی را درایران ، تأسیس كرد ؛ درسال 1360به مجتمع دانشگاهی علوم اداری وبازرگانی ، بعداً به گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی و در سال 1378 نیز به گروه مدیریت دولتی آن دانشگاه منتقل شد و عهده دار تدریس دروسی نظیر ؛ روانشناسی كار، روانشناسی صنعتی ، توسعه سازمان ، راهبرد های مدیریـت آموزشی، بررسـی روابط فرد و سازمان ، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته ، تحلیل رفتاری در سازمان های اداری و ... ( در دوره های كارشناسی ،   كارشناسی ارشد و دكتری ) گردید . از سال 1353 تاكنون ، محمود ساعتچی بیش از “2350”همایش یا كارگاه آموزشی یك تا پنج روزه را در زمینه های گوناگونِ روانشناسی بهره وری ، روانشناسی كار و روانشناسی كاربردی برای مدیران : در خانه ، مدرسه ، سازمان و جامعه ، برای سازمانهای دولتی و بخشهای خصوصی در تهران و شهرهای مختلف كشور ، برگزار كرده است . در این كارگاه های آموزشی ، وی توانسته است امكان آشنایی هزاران مدیر و كارشناس شاغل در سازمانهای تولیدی ، خدماتی‌‌ ، آموزشی ، درمانی ، نظامی، پژوهشی و نظایر آن را در بخشهای دولتی و خصوصی ، با ابعاد گوناگون كاربردهای مفاهیم اساسی روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت و به ویژه با روانشناسی بهره وری ، فراهم آورد . محمود ساعتچی كه اكنون ؛ (1) ریاست مؤسسه پژوهشی علوم انسانی پارس ، (2) مدیریت مؤسسه روانشناسی بهره وری و (‌3) مسئولیت مركز خدمات مشاوره ای سلامت ذهن را عهده دار می باشد و به عنوان ارائه دهنده ، ‌تدوین كننده ، معرف و پیش کسوت زمینه جدیدی از روانشناسی كاربردی تحت عنوان روانشناسی بهره وری ، شناخته   می شود .

 سالهای بسیار ، محمود ساعتچی در این اندیشه بوده است كه دلیل یا دلایل پائین بودن سطح بهره وری ملی در كشورمان ایران ، كدامند ؟ چرا ملت هایی نظیر ایران ، یونان ، روم ، مصر و ... باستان در دوره هایی از تاریخ جهان ، ظهور و پس از گذشت دوره ای از زمان ، سقوط پیدا کرده اند و جزء كشورهای پیشرفته جهان ، تلقی نمی شوند ؟ آشنایی اتفاقی وی با نظریات مورخ مشهور آمریکایی ، یعنی آنگوس مادیسون در كتاب وی تحت عنوان مراحل سرمایه داری در جهان و به ویژه با این نقطه نظر او كه ؛ ظهور و سقوط ملت ها با افزایش و كاهش بهره وری ملی آنان رابطه مستقیم دارد ، محمود ساعتچی را در این اندیشه فرو برد كه ؛ عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای كشورمان ایران ، كدامند ؟ او در بیش از چهار دهه فعالیت آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای و كار با هزاران فرد ، خانواده و سازمان ، دریافته بود كه بهره وری ملی در شرایطی افزایش پیدا می كند كه سازمانهای فعال در یك كشور ، به سطوح بالاتر بهره وری ، دست یابند . در آن هنگام ،‌ او توانسته بود حدود 1450 كارگاه آموزشی را برای هزاران مدیر (سطوح عالی ، میانی و پایه ) سازمانهای كشور ( در بخش های دولتی و خصوصی) برگزار کند و یادداشت های مربوط به هر كارگاه آموزشی را در پاسخ به این سؤال از مدیران كه :  فهرست مشكلات شما در دستیابی به سطوح بهینه بهره وری سازمانی و راه حلهای عملی موجود برای حل هر مشكل ، كدامند ؟ ، با دقت بررسی و این پاسخ ها را طبقه بندی نماید. پس از بررسی دقیق پاسخ های هزاران مدیر به این سؤال بنیادی ،‌ متوجه شد که می توان كلیه عوامل و موانع انسانی بهره وری سازمان ها را در 6 عامل درون سازمانی اصلی ،13 عامل درون سازمانی ُمكمل و همچنین13 عامل برون سازمانی ، طبقه بندی كرد . براین اساس ، نظریه چند عاملی بهره وری و پارادایم یا مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان ( ُمناباماس ) را ارائه داد و پس از چندی نیز برای اولین بار زمینه‌ روانشناسی بهره وری را به دانش روانشناسی در جهان ، اضافه كرد . از آن پس ، وی فعالیت خود را معطوف معرفی این نظریه و مدل واره به جامعه مدیران کشور و همچنین به استادان و دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی ، جامعه شناسی ، مدیریت ، و مهندسی صنایع ، ساخته است .

محمود ساعتچی در تلاش برای تحقق بخشیدن به این اعتقاد خود می باشد كه : در زمان حاضر ، بخش عظیمی از بودجه سالانه کشور ما ، از طریق فروش منابع تمام شدنی و زیرزمینی ، تامین می شود . با توجه به این واقعیت به شرطی می توانیم در جنگ اقتصادی دهه های قرن بیست و یکم و اقتصاد آزاد جهانی پیروز شویم و آرمان های اقتصادی ، صنعتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی و ... خود را تحقق بخشیم و در نتیجه آن ، در ردیف کشورهای مستقل ، آزاد و آبرومند جهان درآییم كه با تدوین بهینه نظام اداری كشور موجباتی را فراهم آوریم كه هیچ فردی به ُپست مدیریت گماشته نشود ، مگر این كه ؛ شغل او را با روش های علمی تجزیه و تحلیل و سپس ارزیابی کنیم ؛ وی را با بهره گیری از روش های علمی برای پُست مدیریت انتخاب نماییم ؛ او را در دوره های آموزشی لازم و اثربخش شرکت دهیم   و سپس عملکرد شغلی وی را به شیوه ای جامع و استفاده از روش های علمی ، ارزیابی کنیم . با اجرای این فعالیت های اساسی و در نتیجه آن ، گذر از مرحله بحران مدیریت در سازمان های كشور كه اكنون به دلایل متعدد و شناخته شده گرفتار آن هستیم و آشنا ساختن کلیه مدیرانِ سازمان های گوناگون کشور با مفهوم اَبَررهبری ، می توان امیدوار بود كه ؛ از مرحله فروش ذخایر زیرزمینی تمام شدنی عبور کنیم و همانند كشورهای پیشرفته جهان ، به مرحله فکر فروشی برسیم . در این صورت ، بهره وری شغلی کارکنان ، بهره وری سازمان ها و در نتیجه بهره وری ملی کشور ما نیز همانند کشورهایی نظیر کره جنوبی ، ژاپن ، آلمان و ... تا حد بهینه ، افزایش خواهد یافت ؛ از دیدگاه جهانیان ملت ایران مردمی آرمانگرا ، پیشرفته و آبرومند، شناخته خواهد شد و نیز مردم ایران فرصتهای طلایی را كه در زمان حال برای تحقق بخشیدن به چنین آرمان هایی در اختیار دارند ، از دست نخواهند داد.تاکنون از محمود ساعتچی بیش از 135 مقاله علمی روانشناختی ، جامعه شناختی ، پژوهشی ، انتقادی و ... در فصلنامه ها ، ماهنامه ها ، مجلات هفتگی و روزنامه ها به چاپ رسیده و 30 عنوان کتاب درسی دانشگاهی را تالیف ، ترجمه و اقتباس ، ترجمه و تلخیص نموده و همچنین 2 کتاب دیگر را تحت عناوین، مقدمۀ مدیریتِ رفتارِ سازمانی و فرهنگنامه روانشناسی و زمینه های وابسته، آماده چاپ نموده است . فهرست بخش هایی از فعالیت های تحصیلی، پژوهشی، انتشاراتی، مشاوره ای و ... وی در زیر ارایه گردیده است .

سوابق تحصیلات دانشگاهی :

لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1344 .

 لیسانس نظامی از دانشكده پیاده نظام ارتش ( شیراز) در سال 1345.

فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1347 .

 دكترای ( Ph.D.) روانشناسی از دانشگاه اله آباد (Allahabad University ) هندوستان در سال 1353 .

 طی دوره تخصصی راهبردها ، فنون و روشهای عملی كاربرد روانشناسی در برگزاری دوره های آموزش مدیریت عالی دركالج هنلی ( Henly )، انگلستان( لندن ) در سال 1357 .

 سوابق خدمات دانشگاهی و غیر دانشگاهی :

آمارگر و رئیس منطقه آمار ، اداره آمار ، سال 1341 ( به مدت 3 ماه ) .

محقق اجتماعی ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، سال 1344 ( به مدت 3 ماه) .

افسر تستینگ (ستوان دوم ) ، مركزتستینگ نیروی هوایی ( در دوران خدمت نظام وظیفه ) .

محقق و كارشناس اداره كل آزمایش و انتخاب سازمان امور اداری و استخدامی كشور (1346 تا 1353) .

مدرس موظف و دانشجوی دوره دكترای روانشناسی ، دانشگاه اله آباد هندوستان ( 1351 تا1353) .

مدرس مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی و معاون قسمت آزمون سازی سازمان امور اداری و استخدامی كشور ( 1350تا 1353 ).       

عضو هیأت علمی و رئیس قسمت انتشارات و ترجمه ، مركز آموزش مدیریت دولتی ( 1353 تا 1354) .

عضو هیأت علمی و مدیر امور مطالعات و پژوهش مركز آموزش مدیریت دولتی ، ( 1354تا 1355) .

عضو هیأت علمی و سرپرست گروه مربیان آموزشی (كارشناسی ارشد ) ، مركز آموزش مدیریت دولتی ، سال 1357 به مدت 9ماه .

عضو هیأت علمی و سرپرست موقت   مركز آموزش مدیریت دولتی ، ( 1358 تا 1360) .

مؤسس ، مشاور و رواندرمانگر دفتر مشاوره روانشناسی ، ( 1359 تا 1382) .

عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی علوم ادرای و بازرگانی ،‌ ( 1363 تا 1364 ) .

 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور جهاد خودكفائی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران( 1369 تا 1370 مأموریت ) .

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور معاونت امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،   ( 1370 تا 1371 مأموریت ) .

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ( 1365 تا 1378 ) .

 عضو منتخب استادان و دبیر كمیته ارتقای دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ( 1367 تا 1377) .

عضو منتخب استادان و دبیر كمیته ارتقای دانشكده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ( 1378 تا 1382) .

عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشكده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی ( 1378 تا مهرماه 1383 ) .

 عضو گروه دولت ، سخنران و معاون كمیسیون اشتغال : راهكارها و مسائل مربوط در دومین همایش ملی كار ( اردیبهشت ماه 1380).

عضو گروه دولت ، سخنران و معاون كمیسیون اشتغال : راهكارها و مسائل مربوط در سومین همایش ملی كار ‌(اردیبهشت ماه 1381.(

 عضو گروه روانشناسی كار در مؤسسه كار و تأمین اجتماعی ( وابسته به وزارت كار وامور اجتماعی از 1378 تا 1382 ) .

رئیس گروه علمی روانشناسی كار در مؤسسه كار و تامین اجتماعی (وابسته به وزارت كار وامور اجتماعی از 1381 تا 1382) .

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم انسانی پارس ( از 1383 تا كنون ) .

رئیس مؤسسه روانشناسی بهره وری ( از 1383 تا كنون ) .

رئیس مركز خدمات مشاوره ای سلامت ذهن ( از 1382 تا كنون ) .

كارشناس برنامه های موفقیت تحصیلی و ... در رادیو سلامت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( هر روز هفته به مدت 6 ماه ) .

كتاب ها :

مصاحبه استخدامی ، انتشارات دهخدا ، سال 1347 ،‌ چاپ اول .

 اصول وفنون اجرای مصاحبه : استخدامی ، ارزشیابی و مشاوره ای ، انتشارات امیركبیر، سال 1354 ، چاپ سوم .

مقالاتی چند در زمینه روانشناسی كار ، روانشناسی امور استخدامی ، روانشناسی مدیریت ، روانشناسی سازمانی و روابط انسانی در مدیریت ، کتابخانه فروردین ، سال 1357 ، چاپ اول .

روانشناسی در كار ، سازمان و مدیریت ، انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی ، سال 1370 ، چاپ دوم .

اصول روانشناسی و كاربرد آن ( متون درسی روانشناسی ) ، انتشارات بنیان ، سال 1375 ، چاپ اول .

نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی ، انتشارات سخن ، سال 1377 ، چاپ اول .

 سرپرست جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری ، مؤسسه كار وتأمین اجتماعی ، سال 1377 ، چاپ اول .

روانشناسی كاربردی برای مدیران : درخانه ، مدرسه و سازمان ، مؤسسه نشر ویرایش ، سال 1380 ، ویراست سوم ، چاپ پنجم .

اصول روانشناسی: اصول سازگاری آدمی ، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی ، انتشارات امیركبیر ، سال 1381، جلد اول ( چاپ پانزدهم) و جلد دوم (چاپ چهاردهم ) .

نظریه های مشاوره ورواندرمانی ، مؤسسه نشرویرایش ، سال 1383، چاپ دوم .     

روانشناسی كار : كاربرد روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت ، مؤسسه نشر ویرایش ، سال 1385 ، ویراست دوم ، چاپ یازدهم .

روا نشناسی كاربردی برای مدیران : درخانه ، مدرسه ، سازمان وجامعه ، مؤسسه نشر ویرایش ، سال 1385، ویراست سوم ، چاپ هشتم.

مشاوره و رواندرمانی : نظریه ها و راهبردها ، مؤسسه نشر ویرایش ، سال1385 ، چاپ سوم .

 زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون ، اثر ادوارد اسمیت ، سوزان نولن هوکسما ، باربارا فریدریکسون و جفری لوفتوس ، ترجمه و تلخیص محمود ساعتچی و دیگران ، مؤسسه انتشارات گپ ، اسفند ماه سال 1385 ، چاپ اول .

روانشناسی بهره وری : ابعاد كاربردی روانشناسی كار و روانشناسی صنعتی ـ سازمانی ، مؤسسه نشرویرایش ، سال 1386 ، ویراست سوم ، چاپ نهم

اصول وفنون اجرای مصاحبه : استخدامی ، ارزشیابی و بالینی ، انتشارات امیركبیر، سال 1386 ، ,ویراست دوم ، چاپ سوم .

 فرسودگی شغلی : دیدگاهها ، اثرات و راهبردها ، مؤسسه نشر ویرایش ، زیر چاپ .

 چگونه مصاحبه كنیم ، چگونه مصاحبه شویم ، مؤسسه نشر ویرایش ، زیر چاپ .

 بهره گیری مناسب از تنوع شخصیت ها در کار ، مؤسسه نشر ویرایش ، زیر چاپ .

 

مقا لات :

 استخدام ، مصاحبه و چند نكته ، روزنامه كیهان ، سال 1347 ، 28 تیرماه .

 چرا مردم كمك نمی كنند ، روزنامه كیهان ، سال   1347 ، 26 آذرماه .

امتحان ، استخدام وبعد ، روزنامه كیهان ، سال   1347، 14 دیماه .

 آگاهی به حركات طبیعی جمعیت و نقش آن در پیشرفت ، روزنامهكیهان ، سال 1347 ، 17 دی ماه .

 چرا تخصصها با مشاغل رابطه ای ندارد ؟ ، روزنامه كیهان ، سال 1347 ، 30 دی ماه .                                                                             

 مالیات پزشكان و تصمیمی مكمل آن ، روزنامه كیهان ، سال 1347،2 بهمن ماه .

 تنها معرفی مقاطعه كار متخلف كافی نیست ، روزنامه كیهان ،سال 1347،5 بهمن ماه .

 فیلم فارسی و تماشاگران آن ، روزنامه كیهان ، سال 1347، 6 بهمن ماه .

 قوانین لغو نشده مغایر قانون جدید خانواده است ، روزنامه كیهان ، سال 1347 ، 10 بهمن ماه .

 اول باطوم بعد تماشا ، روزنامه كیهان ، سال 1347 ، 12 اسفند ماه .

تنها متهم كردن جوانان مشكلی راحل نمی كند ، روزنامه كیهان ، سال 1347، 12 اسفند ماه .

 زبان وادبیات فارسی دچار آشفتگی شده است ، روزنامه كیهان ، سال 1347 ، 17 اسفند ماه .

 مالیات حقوق وكارمند دولت ، روزنامه كیهان ، سال1347 ، 17 اسفند ماه .

 نسل دیروز وامروز در برابر مشكلات اداری كشور ، روزنامهكیهان ، سال 1347 ، 24 اسفند ماه .

یك خبر برای رفع بی خبری ، روزنامه‌ كیهان، سال 1347 ، 12 فروردین ماه .

تنها مجازات قانونی متقلبین مواد غذائی دردی را دوا نمی كند ، روزنا مه كیهان ، سال 1348 ، 21   فروردین ماه   .

اگر مسؤلین شهر احساس مسؤلیت می كردند ، روزنامه كیهان ، سال 1348 ، 27 فروردین ماه .

 فیلم فارسی ومسئله اصالت و پیام آوری ، روزنامه‌ كیهان ، سال 1348، 9 تیرماه

 لیاقت مطرح است نه زن یا مرد بودن ،‌ روزنامه كیهان ، سال 1348 ، 15 تیرماه .

 به مردان فردا درس امروز را نیاموزید ، روزنامه كیهان ، سال 1348 ، 27 مرداد ماه .

سیا حان و سازمانی كه آنها را جلب می كند ، روزنامه كیهان ، سال 1348 ،‌ شهریور ماه .

 افزایش جریمه های رانندگی و نظر یك استاد ، روزنامه كیهان ، سال 1348 ، مهرماه .

 قانون عرضه و تقاضا و اجاره خانه ، روزنامه كیهان ، سال 1348 ، آبان ماه .

تدریس اجباری و سرنوشت دانش آموزان ، روزنامه كیهان ، سال 1348 ، 15 آذرماه .

چگونه می توان در اولین برخورد با دیگران ، برآنها اثر مطلوبی گذاشت ؟، مجله فنون اداری ، سال1348، شماره 23، مهروآبان ماه .

 روانشناسی در خدمت مدیریت ، مجله فنون اداری ، سال 1348 ، شماره 25 ، آذر و دی ماه .

روانشناسی در خدمت مدیریت : مصاحبه استخدامی ( قسمت اول ) ، مجله فنون اداری ، سال 1348، شماره 26 ، فروردین و اردیبهشت

اتخاذ تصمیم و نقض آن ، مجله وحید ( هفته نامه) ،سال 1348 ، شماره 9 ، خرداد ماه .

روانشناسی در خدمت مدیریت : مصاحبه استخدامی ( قسمت دوم ) ، مجله‌ فنون اداری، سال 1348، شماره 27، خرداد وتیرماه .

پیری ، دوره كمال ونگرانی ؛ در سنین پیری ، چگونه زندگی كنیم ؟ مجله‌ وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 10 ، تیر ماه .

برای این كلاهبرداری ها چه فكری كرده اید ؟ مجله وحید (هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 13 ، تیر ماه .

 چگونه در جمع صحبت كنیم ؟ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 14، مرداد ماه .

چگونه تصمیم بگیریم ؟مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 15 ، مرداد ماه .

چگونه بر خود مسلط شویم ؟‌ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 16 ، مرداد ماه .

 آیا به خود اعتماد دارید ؟‌ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 18 ، مرداد ماه .

 فیلم فارسی ومسئله اصالت و پیام آوری ، روزنامه‌ كیهان ، سال 1348 ، 9 تیرماه .

  قهر اداری وارباب رجوع ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 19 ، شهریور ماه .

 چگونه می توان شانس موفقیت خود را در امتحانات بالا برد ؟ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره 20 ، شهریور ماه .

 آیا برای خود برنامه ‌روزانه صحیحی تنظیم كرده اید ؟ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره 21 ، شهریور ماه .       

چگونه عادات مثبت را در خود به وجود آوریم ؟ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره 22 ، شهریور ماه .

 احضار ارواح و مشكلات ما ، مجله وحید ( هفته نامه )، سال 1348 ، شماره 23 ، مهرماه ( بخش اول ) .

چگونه می توان از نا شكیبا ئی و بد خُـلقی گریخت ؟ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 24 ، مهر ماه ( بخش دوم ) .

 هوش و تأ ثیر تربیت برآن ،‌ مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 25 ، مهر ماه .

هوش و تأ ثیر تربیت بر آن ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 26 ، مهر ماه .

اصول و فنون راهنمائی در ایران ( معرفی كتاب ) ، مجله وحید ( هفته نامه ) ،سال 1348 ، شماره 27 ، مهرماه .

روانشناسی در خدمت مدیریت : آیا میل به انجام كارها در افراد ارثی است ؟‌ ، مجله فنون اداری، سال 1348، شماره 29 ،مهر و آبا ن.

كشورهای در حال توسعه در30 سال آینده ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 28 ،

مدیران و نما یشگاه كتاب ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 29 ، آبان ماه .

 نیكوكاران وآنها كه تظا هر میكنند ، مجله وحید ( هفته نامه )، سال 1348 ، شماره 30 ، آذرماه .

 انسان گرسنه : سفره فقیر تهی …اما بستر بینوا بارور است…، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره 31 آذر ماه .

 روانشناسی تجربی ( معرفی كتاب )‌ ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ، 32 آذر ماه .

 آنسوی چهره ها ( معرفی كتاب ) ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 33 آذر ماه .

روانشناسی بالینی ( معرفی كتاب ) ، مجله وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره 34 ، دی ماه .

 تاریخ روانشناسی : مقدمه ، مجله وحید (ماهانه) ،سال 1348 ، شماره 1 ، دی ماه .

 روانشناسی در خدمت مدیریت : چگونه می توان كارمندان را از نظر لیا قت رتبه بندی كرد ؟ مجله فنون اداری، سال 1348، شماره31 بهمن و اسفند ماه .

 آغاز روانشناسی درفلسفه : فلسفه تجربی اوایل قرن نوزد هم در انگلسـتان ، مجله وحید (ماهانه)، سال 1348 ، شـما ره 3 (بخش 1) .       

 آغاز روانشناسی در فلسفه : فلسفه تجربی در انگلسـتان در اوایل قرن نوزد هم ، مجله وحید (ماهانه) ، سال 1349 ، شماره 4(بخش2 ) .

 روانشناسی در خدمت مدیریت : مشاوره و راهنمایی كارمندان به منظوررتبه بندی آنها از نظر لیا قت و شا یستگی ، مجلـه فنـون اداری ،سال 1349 ، شماره 32 ، فروردین واردیبهشت ماه .

 آغاز روانشناسی در فلسفه : روانشنا سی فلسفی در اوایل قرن نوز دهم ، ژرژ هربات ، مجله وحید (ماهانه)، سال 1349، شماره 5، اردیبهشت ماه .

آغاز روانشناسی در فلسفه :‌ روانشناسی فلسفی قرن نوزدهم در آلمان ، هرمن لوتز ، مجله وحید ( ماهانه )، سال 1349، شماره 6 ، خردادماه .

ارزشیابی خصوصیات وصفات در مصاحبه ، مجله مدیریت امروز،سال 1353، شماره 17 ، تابستان .

مصاحبه گروهی و نحوه اجرای آن ، مجله مدیریت امروز، سال1353 ، شماره 18 ، پا ئیز .

روانشناسی ، آزمونهای استخدامی ومسئولان امور استخدامی ، مجله مدیریت امروز، سال 1353، شماره 19، زمستان .

مشاور كاركنان وخصوصیات و وظایف او ، مجله مدیریت امروز ، سال 1354 ، شماره 20 ، بهار .

مصاحبه ارزشیابی : انواع و فنون اجرای آن ، مجله مدیریت امروز ، سال 1354 ( قسمت اول ) ، شماره 21، تابستان .

مصاحبه ارزشیابی : انواع و فنون اجرای آن ، مجله مدیریت امروز ، سال 1354 ( قسمت دوم ) ، شماره 21 ، پائیز .

 پژوهشی در زمینه رفتار سرپرستی در ایران و هند ، مجله مدیریت امروز ، سال 1354 ، شماره 22 ، زمستان .

انگیزه ،‌ ناكامی و كارآئی كاركنان ، مجله مدیریت امروز ، سال 1355 ، شماره 24 ، بهار .

یادگیری ، آموزش بزرگسالان و مسئول بهبود منابع انسانی ، مجله مدیریت امروز، سال 1355، شماره 25 ، تابستان .

تجزیه و تحلیل شغل و استفاده از نتایج آن در امور استخدامی ، مجله مدیریت امروز، سال 1355، شماره 26 ، پائیز .

 اثر عوامل موقعیتی در رهبری موفقیت آمیز ، مجله مدیریت امروز، سال 1355، شماره 27 ، پائیز .

تهیه و استاندارد كردن آزمون رفتار سرپرستی و مقایسه رفتار سرپرستی در ایران وهند ، مجله روانـشـناســی ، سال 1349 ، شماره های 14 و 15 ، آذرماه .

 تئوری و روشهای انتخاب و استخدام كاركنان ( قسمت اول ) ، مجله مدیریت امروز، سال 1355، شماره 28 ، زمستان .

تئوری و روشهای انتخاب و استخدام كاركنان ( قسمت دوم ) ، مجله مدیریت امروز، سال 1356، شماره 29، بهار .

 تئوری كسب انگیزه و ایجاد تغییر مطلوب در شخصیت ، مجله مدیریت امروز، سال 1356، شماره 30 ، تابستان .

 اثر سازمان بر فرد ، مجله مدیریت امروز ،سال 1356، شماره 32 ، زمستان .

 شبكه های ارتباطی و رفتار سازمانی ، مجله مدیریت امروز، سال 1357، شماره 33، بهار .

 الزامات تحقیق در مدیریت ، مجله پژوهشكده ، سال1357، شماره 2 ، تابستان .

الگوهای موثر سرپرستی وانتخاب وآموزش سرپرستان ، مجله پژوهشكده ، سال 1357، شماره 4 ، پائیز .

سوء رفتار با كودكان ، نشریه‌ روانشناسی ، مركز روانپزشكی رازی ، سال 1366 شماره 15 .

مدیران وآفتی به نام شایعه ، ماهنامه تدبیر، سال 1372، شماره 12 ، خرداد ماه .

 مدیران و پدیده ترور شخصیت در سازمان ، ماهنامه تدبیر، سال 1370 ، شماره 16 ، مهرماه .

آیا مدیران هم می توانند احساس خوشبختی كنند ، ماهنامه تدبیر، سال 1370 ، شماره 18 ، آذرماه .

 مدیر بیمار ـ كارمند سالم ، كارمند بیمار ـ مدیرسالم ، ماهنامه تدبیر، سال 1370، شماره 19 ، دی ماه . 

سازمان و پریشانی روانی ، ماهنامه تدبیر ، سال 1370 ، ، شماره 20 ، بهمن ماه .

 نگرش كاركنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی وترك خدمت ، مجموعه مقالات ، سال 1370 ، دانشكده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه       طبا طبا یی ، دوره اول ، شماره 4 ، زمستان .

انواع بیماریهای روانی ، ماهنامه تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ،سال 1371 ، شماره 21 ، اردیبهشت ماه .

 سلامت روانی ، گنجینه ناشناخته سازمان ، ماهنامه تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ،سال 1371، شماره 22 ، خرداد ماه .

 نگرش كاركنان وشیوه های تغییر آن در سازمان ، ماهنامه تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ،سال 1371 ، شماره 26 ، مهرماه .

 مدیران و پذیرش اندیشه و پیشنهادهای دیگران ، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی،سال 1371 ، شماره 30 ، بهمن ماه .

مدیران و دگرگونیها ، آموزش و توسعه ، ماهنامه تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، سال 1372 ، شماره 40 ، بهمن ماه .

 بهداشت روانی در محیطهای كارگری ، ماهنامهزمینه ، سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سال 1372 ، شماره 22 ،.

  سبب شناسی رفتار مدیران و كاركنان تحت نظارت آنان از دیدگاه نظریه اِسناد ، فصلنامه مدیریت دولتی ، سال 1372، شماره 21 ،.

 طرح مسائل آموزش مدیریت در ایران از دیدگاه روانشناسی كار ، فصلنامه مدیریت و توسعه ، سال 1378 ، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت ( دوره اول )، شماره 20 ، پائیز.

 عوامل مؤثر بر بهره وری ملی از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری، ماهنامهپیام ارتباطات ، سال 1378 ، وزارت پست و تلگراف وتلفن( سال سوم )، شماره 5 ، مرداد وشهریور ماه .

 مدل نظامدار جذب ، آموزش ، ارزشیابی و به كارگیری اثربخش نیروی انسانی شاغل در دانشگاههای كشور ، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ، دوره اول ،سال، شماره پنجم 1378.

 سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری ، ماهنامه كار و جامعه ، سال 1380 (قسمت اول )،شماره 39 ، تیرماه .

 سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری ، ماهنامه كار و جامعه ،سال 1380 ( قسمت دوم ) ، مردادماه .

 بیكاران را به خلاقیت و نوآوری ترغیب كنیم ،‌ هفته نامه‌بازار كار ، سال 1380 ،5   خرداد ماه .

بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی ، مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت، سال 1381 ، شماره 37 و 38 .

علل عدم تحقق برنامه سوم توسعه و برنامه های اشتغال ،‌ هفته نامه بازار كار ، سال 1381 ، 18 خردادماه .

رفتار مصرف كننده و تبلیغات . فصلنامه پژوهش و سنجش ( ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه ) , سال 1381 , شماره 29 . بهار .

 Sinha,Durganand. & Saatchi,Mahmood (1974) , A comparative study of supervisory orientation among Indian & Iranian supervisors, Indian Journal of Psychology, Vol. 52, pp. 228-239.                                                 

عناوین دروس تدریس شده در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای دو رشته روانشناسی و مدیریت ( از سال 1348 تا كنون) :

الف: در دورۀ كارشناسی؛ بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی ، آسـیب شناسـی روانی روانشناسی مرضی ، بهداشت روانی ، سمینار مسـائلِ روانـشناسـی بالینی در ایران و جهـان، روانشناسی عمومی، پژوهشهای عملی/ انفرادی در روانشناسی، روانشناسی مدیریت، پژوهشهای عملی/انفرادی در روانشناسی بالینی ، نگرش و تغییر آن، كـاربردِ مـقـدماتـی روش های درمان، روانشـناسـی كـار، روانشناسی پویایی گروه ، سمـینارِ روانشــناسـی یادگیـری و آمـوزش بزرگسـالان، كاربرد روانشناسی در مدیریت بیمارستانی ، روانشناسی صنعتی، روش تدریس ، روانشناسی نظامی، روانشناسی كاركنان ، روانشناسی سازمانی، فنون میزان كردن آزمون های روانی، مبانی و مفاهیم بزرگسال آموزی اصول و فنون اجرای مصاحبه مبانی روانشناسی جهانگردی و ...

ب: در دورۀ كارشناسی ارشد، دانشوری و دکتری؛اصولِ روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی پیشرفته متـونِ روانـشناسی بالیـنی به زبان انگلـیسـی، رفتار سازمانی پیشرفته، متون روانشناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی ، رفتار و روابط انسانی در سازمان ها ، بررسـی روابـط فرد و سـازمان، مـدیریت تـحول یا توسعهسازمان، روابط انسانـی در مدیریت، روانشـناسـی آموزش، فنون انتخاب و استخدام، روانشناسی بهره وری، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتار در سازمان های اداری و...

 دانشگاه ها و مراكزِ آموزشی محلِ تدریس :

تهران: مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، مدرسه عالی آمار، مدرسه عالی پارس، دانشكده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، مدرسه عالی شمیران، دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسی مدرسه عالی دختران، مركز آموزش مدیریت دولتی، مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، سازمان مدیریت صنعتی، دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكی ایران، انستیتو روانپزشكی تهران، دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشكدهدندانپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی، مركزآموزش و پژوهش صنایع ملی، مركز آموزش و پژوهش صنعتی ایران، گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی مالك اشتر.

اصفهان : گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان و گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی .

لاهیجان: مدرسه عالی مدیریت گیلان .

رودهن: دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی).

كرج: گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه آموزش و مطالعات مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو ).

ارومیه: مركز آموزش مدیریت دولتی .

نَراق: مركز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی .

ارسنجان: دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی).

مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی(گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی).

 

تحقیقات :

 مجری طرح تحقیقاتی با عنوان ؛ بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی (ازدیدگاه   مدیران ) . سرمایه این طرح به وسیله مؤسـسه كار و تأمین اجتماعی تأمیـن گردیده و گزارش نهایی آن نیز در مهرماه سال 1378 ، به چاپ رسیده است .

 مجری طرح تحـقیـقاتی با عنوان ؛ بررسی همه گیری شناسی پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در تهران . سرمایه این طرح بهوسیله نهاد ریاست جمهوری (شورای پژوهشهای علمی كشور) تأمین شده و ناظر طرح نیز دانشگاه علامه طباطبائی بوده است , گزارش نهایی این تحقیق در فروردین ماه سال 1380 به چاپ رسیده است .

 اقتباس آزمون هوش كلامی (بر اساس آزمون هوش كلامی آیزنك)به زبان فارسی در ایران (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

 اقتباس و طراحی آزمون هوش غیر كلامی (بر اساس آزمون هوش غیر كلامی آیزنك) در ایران (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

 تهیه و میزان كردن مقیاس ارزیابی عملكرد آموزش دهنده ( این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

 تهیه ومیزان كردن آزمون رفتار سرپرستی به زبان انگلیسی ( از این آزمون در صنایع هند استفاده می شود).

 همكاری در تهیه طرحِ تحقیقاتی تحت عنوان : علل و عوامل مؤثر درافزایش بهره دهی صنایع ایران و همچنین تهیه آزمون رضایت شغلی ( سازمان مدیریت صنعتی ) .

 همكاری در طراحی و اجرای پروژه تحقیقاتی طلوع ، جهاد خود كفایی نیروی هوایی ( در دوران جنگ ایران و عراق ) .

طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی نگرش كاركنان شركت لوازم پزشكی .

 طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی مشكلات انسانی كار از دیدگاه مدیران ایران خودرو .

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان ؛ عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در بین كارگران نساجی در تهران ، این طرح تحقیقاتی در كارخانجات پارچه بافی ممتاز واقع در جنوب تهران انجام گرفته و سرمایه آن به وسیله مؤسسه كار و تأمین اجتماعی تأمین شده و تاریخ اعلام نتایج آن نیز سال 1381 می باشد .

 مجری طرح بررسی همه گیری شناسی اختلال فرسودگی شغلی در بین كاركنان شركت ملی صنایع پتروشیمی و تعیین عوامل درون سازمانی موثر بر آن در این شركت ، سرمایه این طرح به وسیله شركت ملی صنایع پتروشیمی تأمین شده و در بهار سال 1383 به اتمام رسیده است .

 

مشاركت در تحقیقات :

ناظر طرح تحقیقاتی تحت عنوان؛ تاریخچه آموزش ، پژوهش ، كاربرد و دستاوردهای روانشناسی صنعتی و سازمانی در ایران، پژوهشگر : دكتر رضا كرمی نوری ، بودجه این طرح تحقیقاتی به وسیله مؤسسه كار و تأمین اجتماعی و در سال 1379به چاپ رسیده است .

 

تشكیل كارگاههای آموزشی و همایش ها:

در طی سالهای 1353 تا 1385 ، محمود ساعتچی توانسته است بیش از3250 همایش (كارگاههای آموزشی یك تا سه روزه ) را برای كاركنان و به ویژه مدیران سطوح سه گانه عالی ، میانی و پایه سازمانهای گوناگونِ دولتــی ( وزارتخانه ها، ارتش و نیروهای انتظامی، بیمارستانها ، شهرداریها ، بانكها ، دانشگاهها ، سازمان صدا و سیما ، متروی تهران و …) و بخــشهای خصوصـی ( سازمانهای تولیدی ، خدماتی ، آموزشی ، پژوهشی و ... ) در تهــران و كلیه شهرستانهای ایـــران ، برگزار كند . زمینه ها وموضوعات این همایش ها مباحث گوناگون سه زمینه علمی زیر بوده است :

مباحث مرتبط با روانشناسی بهره وری : (1) نظریه چند عاملی بهره وری : عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانها ، (2) بهره وری بهینه شغلی و سازمانی ، (3) هدایت و اثرگذاری ، (4) ارزیابی جامعِ عملكردِ شغلی كاركنان ، (5) آموزش و توسعه مهارتهای شغلی كاركنان ،‌ (6) انتخابِ علمی كاركنان ، (7) مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغل ، (8)‌ تجزیه و تحلیل مشاغلِ سازمان ، (9) بهداشتِ روانی در محیط كار ، (10) فرهنگ و جَوِ سازمانی ، (11) سازمانها یا گروههای غیر رسمی ، ( 12) خلاقیت و نوآوری در كار و سازمان ، (13) سالم سازی شبكه های ارتباطی در سازمان ، (14) تغییر و اصلاح نگرشها در سازمان، (15) انگیزش و رضایت شغلی ، (16) كارپژوهی، ایمنی و سوانح درمحیط كار،(17) فساد اداری ، (18) مدیریت زمان ، ( 19) گروههای مُنسجم ، (20) توسعه سازمان (مدیریت تحول سازمان )

مباحث مرتبط با روانشناسی كار ؛ كاربرد روانشناسی در كار ، سازمان و مدیریت : (1) تاریخچه روانشناسی كار، (2) كاربردهای روانشناسی در محیط كار، (3) تفاوتهای فردی در كار ، (4) روابط فرد و سازمان ، (5) نظریه های رهبری اثربخش در سازمان ، (6) آزمونهای استخدامی ، (7) آموزش اثربخشِ مدیریت ، (8) نظریه های یادگیری و آموزش كاركنان ، (9) نگرشهای جدید در آموزش كاركنان ، (10) ارزشیابی دوره های آموزشی ، ( 11) نظریه های انگیزش شغلی ، (12) انگیزش پیشرفت ، (13) فعالیتهای گروهی در كار و بازرگانی ، (14) جدول زمانی كار ، ( 15) طراحی محیط كار ، ( 16) مشاور كاركنان ، ( 17 ) زنان و بهره وری سازمانی .

مباحث مرتبط با روانشناسی كاربردی برای مدیران در خانه ،‌ مدرسه ، سازمان و جامعه :(1) سبكهای رهبری در خانواده ، (2) رهبری اثر بخش در مراكز آموزشی ، (3) رهبری و مدیریتِ اثربخش در كلاس درس ، (4) آسیب شناسی رفتارِكاركنان در سازمان ، (5 ) نشانه ها و طبقه بندی اختلالهای روانی ، (6) ترورِ شخصیت در سازمان ، (7 ) اعتیاد در سازمان ، (8 ) شخصیتهای نابهنجار در سازمان ، (9) ویژگیهای شخصیتهای سالم در سازمان ، ( 10) مدیر در نقش مشاور ، ( 11) چكیده نظریه ها و فنون مشاوره و رواندرمانی ، (12) مدیران و تجدید حیات سازمان ، ( 13) سبب شناسی ، ماهیت و آثار شایعه ،‌( 14) آسیب شناسی رانندگی در شهرها .

عضویت ها :

عضو سابق انجمن روانشناسی هند .

عضو سابق كانون علوم اداری ایران .

عضو سابق انجمن بین المللی روانشناسی كاربردی .

عضو سابق انجمن بین المللی روانشناسی كاربردی .

عضوافتخاری سابق كمیته اجرایی دفتر یونسكو در ایران به مناسبت سال جهانی كودك در سال 1357 .

عضو كانون روانشناسان شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی .

عضو مركز تحقیقات بهره وری ( دانشكده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی ) .

عضو انجمن روانشناسی ایران ، ( عضو هیات مدیره 1383 -1385 ) .

عضوكمیته روانشناسی كار ، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت كار و تأمین اجتماعی ) .

عضو شورای آموزش ، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت كار و تأمین اجتماعی ) .

عضو هیأت تحریریه و مشاوران علمی فصلنامه مدیریت وتوسعه، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت (وابسته به وزار ت نیرو).

عضو هیأت تحریریه مجله علمی خلاقیت شناسی و كارآفرینی ، دانشگاه صنعتی مالك اشتر از پائیز سال 1381 .

عضوسابق شورای تحصیلات تكمیلی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ، ازسال 1375 لغایت 1377 .

عضو سابق منتخب اعضای هیأت علمی و مسئول كمیته ارتقاء،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، از سال 1364 لغایت 1371 .

عضو منتخب اعضای هیأت علمی و مسئول كمیته ارتقاء ،دانشكده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبائی از سال1380 تا كنون.

عضو شورای بهداشت حرفه ای و مسئول كمیته روانشناسی شغلی، وزارت امور خارجه ، ازتابستان سال 1380 تا پائیز سال 1381.

 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران .

عضوکمیسیون تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

عضو شورای ادوارِ هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران.

مصاحبه ها :

روانشناسی در مدیریت ، مجله زمینه، سال 1371 ، شماره 19 ، بهمن ماه .

بهداشت روانی در محیط های كارگری ، مجله زمینه، سال 1372 ، شماره 22 ، اردیبهشت ماه .

آموزش و توسعه ملی ، مجله فرهنگ و توسعه ، سال 1372 ، شماره 8 ، مهر و آبان ماه .

ریشه های فقدان بهره وری در كار ، ماهنامه پیام ایران خودرو ، سال 1379 ، شماره 52 ، بهمن ماه .

كار درمانی ، سلامت روانی را به بیماران باز می گرداند ، روزنامه‌ جام جم ، سال 1379 ، شماره 262 ، شنبه 27 اسفندماه و...

میزگردها :

تیم سازی و اهداف سازمان های نوین ، ماهنامه پیام ایران خودرو ، شماره 56 ، خرداد ماه 1380 .

كاربرد پژوهش در مدیریت ، ماهنامه تدبیر ، شماره 11 ، اردیبهشت ماه 1370 .

عناوین سخنرانی در كنگره هاو سمینارها در ایران :

الف : ایراد سخنرانی

فشار روانی ناشی از بیماری جسمی مُزمن و نقش خانواده درآن ، سمینار ا سترس و بیماریهای روانی ، مجموعه مقالاتِ اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی ، دانشكده روانشنا سی وعلوم تر بیتی ( دانشگاه علامه طبا طبا ئی ) ، از 29 تا 31 اردیبهشت ماه سال1370 .

روانشناسی و مسائل انسانی در محیط كار، دانشگاه پدافند ملی ، پائیز سال 1356 .

اولین سمینار انجمن روانشناسی ایران ، انجمن روانشناسی ایران ( در دانشگاه تهران ) ، 9 دی ماه سال 1355 ( خلاصه این سخنرانی در شماره های 14 و 15 مجله روانشناسی به چاپ رسیده است ) .

آموزش و یادگیری بزرگسالان ، دانشگاه سپاهیان انقلاب ( هشتپر طوالش ) ، زمستان سال 1356 .

شایعه و آثار آن در جامعه ، خلاصه مقالات جنگ روانی ، پژوهشكده علوم دفا عی استراتژیك دانشكده امام حسین (ع) ، 29 اردیبهشت ماه سال 1372 .

نگرش كاركنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت، سمینار بررسی مسا ئل اداری ایران( دانشگاه علامه طبا طبا ئی), مجموعه مقالات سمینارمسائل اداری ایران ، هتل لاله تهران ،سال 1369 .

رهبری و مدیریت اثر بخش در كلاس درس ، سمینار مد یریت آموشی ، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی ،دانشكده روانشناسی و علوم تر بیتی ، دانشگاه علامه طبا طبا ئی ،سال 1370 .

روشهای تشخیص و درمان بیماریهای روانی در بین فرهنگهای منزوی ، سمینار راهنما یی و مشاوره ، مجموعه مقالات اولین سمینار   راهنمایی و مشاوره ،‌ دانشكده روانشناسی و علوم تر بیتی ، دانشگاه علامه طبا طبا ئی ،سال 1372 .

نگرش كاركنان درباره‌ عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت ، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری ایران ، سال 1372.

علل و عوامل شناخته شده برای فشار روانی تجربه شده توسط مدیران مشاغل در صنایع ایران، سومین سمپوزیوم سراسری استرس ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ،‌سال 1374 .

مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثر بخش نیروی انسانی در آموزش عمومی كشور ، هما یش علمی ـ كار بردی بهبود كیفیت آموزش عمومی   ، خلاصه مقالات همایش علمی ـ كاربردی بهبود كیفیت آموزش عمومی ، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ، آذرماهسال1374 .

مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری نیروی انسانی ، سمینار ایمنی و صنعت نفت ، خلاصه مقالاتِ سمینار ایمنی و صنعت نفت ، شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، سال 1374 .

روشهای تشخیص و درمان بیماریهای روانی در بین فرهنگهای منزوی ، اولین سمینار راهنمایی و مشاوره ، سال 1374 .

مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثر بخش نیروی انسانی در سازمان زندانها ، نخستین هما یش سرا سری علمی ـ تخصصی ، شیوه های نوین مد یریت زندانها و اصلاح و تربیت زندانیان ، خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علمی ـ تخصصی مدیریت زندانها و اصلاح و تربیت زندانیان ، سازمان زندانها و اقدامات تأ مینی و تربیتی كشور، مركز آموزش و پژوهش ، اردیبهشت ماه سال 1376 .

ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی عدم تمایل نسبت به كار و فعالیت گروهی در كشور ، نخستین هما یش توسعه تشكلهای اقتصادی ، اتاق بازرگانی و صنا یع و معادن ایران ، 7 دی ماه سال 1376 .

ابعاد جامعه شناختی و روانشناختی بهره وری در سازمان ، مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت ، سازمان مد یریت صنعتی ،سال 1376 .

رویكرد التقاتی در مشاوره و رواندرمانی ، دومین سمینار راهنما یی و مشا وره ، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره، دانشكده روانشناسی و علوم تر بیتی ، دانشگاه علامه طبا طبا ئی ،سال 1377 .

روانشناسی شایعه: شایعه و آثار آن در دوران جنگ ، همایش جنگ روانی ، مجموعه مقالات جنگ روانی ، پژوهشكده علوم دفاعی دانشكده امام حسین ( ع )، سال 1377 .

روانشناسی بهره وری ، سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق ، تهران ـ 28 و 29خرداد ماه 1381 .

نگرش مدیران سازمانهای مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی در رابطه با عوامل و موانع انسانی بهره وری ، اولین همایش نقش روانشناسی در بهره وری منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، 25 اردیبهشت 1381 .

عوامل و موانع انسانی بهره وری در دانشگاههای كشور ( بررسی علل و عوامل درون سازمانی اصلی و مكمل كارآیی و اثربخشی كاركنان در دانشگاهها ) ، سخنرانی در گردهمایی سالانه رؤسای دانشگاههای كشور در سال 1381 .

بررسی علل و عوامل انسانی بهره وری در سازمانهای صنعتی كشور ، اولین كنفرانس توسعه منابع انسانی ، مؤسسْه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سوم و چهارم آبانماه 1382 ، محل سمینار سالن اجلاس سران .

معرفی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای مسئول آموزش و پرورش كشور و ارائه مدلی جهت آسیب شناسی منابع انسانی در این سازمانها ، وزارت آموزش و پرورش ، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی : دفتر بهبود كیفیت و راهبری استانداردها ، پنجم و ششم اسفندماه 1382 در سالن فردوسی دانشگاه تهران .

روانشناسی بهره وری ،سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق ، سازمان توانیر ، شركت متن ،‌تهران 28 و 29 خرداد ماه 1381 .

عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر فشار روانی و فرسودگی شغلی (‌ مقاله ویژه‌ همایش ) ،‌ همایش فشار روانی (‌استرس )‌و فرسودگی شغلی ،‌ ساری سه شنبه 19 اسفندماه 1382 .

بررسی همه گیرشناسی یا مطالعه فراوانی و توزیع پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در جمعیت تهران ،دومین كنگره انجمن روانشناسی ایران ، تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،19 تا 21 اردیبهشت 1385 .

Traditional methods of therapy in different cultures, second Asian Psychotherapy Congress, Psychotherapy in East (Dialogue Among Civilizations, 29th Sep -1st Oct 2004, Tehran , Iran.                      

ب : داوری مقالات :

دومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق ، سازمان توانیر ، شركت متن و با همكاری برق منطقه ای تهران ، تهران 23 خردادماه 1380 .

سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق ،‌ سازمان توانیر ، شركت متن ، تهران 28 و 29 خردادماه 1381 .

شركت در مجامع علمی خارجی :

سخنرانی در آكادمی علوم هند ، تحت عنوان ابعاد روانشناختی سرپرستی مؤثر ، شعبه آكادمی علوم هند در شهر دانشگاهی اله آباد ، هندوستان ، مردادماه سال 1354 .

شركت در سمینار تهیه و استفاده از آزمونها در كشورهای در حال توسعه ، دانشگاه آزاد هلند ، آمستردام ، 14 تا 19 تیرسال 1355.

شركت در سومین كنگره بین المللی روا نشناسی فرهنگها و سخنرانی در زمینه تهیه و استاندارد كردن آزمونهای رفتاری و مقایسه رفتار سرپرستی در دو كشور ایران و هند ، دانشگاه تیلبرگ ، هلند ، از تاریخ 21 تا 24 تیرماه 1355   .

شركت در نوزدهمین كنگره جهانی روانشناسی كاربردی ،مونیخ (آلمان )، از تاریخ 7 تا 14 مرداد ماه سال 1357 .

مسئولیتهای جنبی دیگر :

مدیر داخلی مجله فنون اداری و رئیس دفتر كانون علوم اداری ایران ، از سال 1351 تا 1356.

مسئول نشر و انتشار فصلنامه مدیریت امروز (در زمان تصدی ریاست قسمت انتشارات و ترجمه در مركز آموزش مدیریت دولتی)،از سال 1361 تا 1363 .

مدیر بیستمین دوره مدیریت عالی ، مركز آموزش مدیریت دولتی، از 16 اردیبهشت تا 17 خرداد سال 1357.

مدیر و مسئول برگزاری امتحانات ورودی دوره فوق لیسانس مركز آموزش مدیریت دولتی درطی سالهای تحصیلی 57 ـ 1356و .1357-58 

نگارش مقدمه یا پیشگفتار در كتابها :

دایر ، وین ، سررشته زندگی را به دست گیرید ، ترجمه مسعود خُلدی ، انتشارات بوعلی ، چاپ پنجم ، بهار سال 1371 .

دایر ، وین ، نقاط ضعف شما ، ترجمه مصطفی رحیم زاده ، انتشارات بوعلی ، چاپ اول ، تابستان سال 1372 .

فلاحی ، رضا و حاجیلو، محسن ، روانشناسی ورزش ، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال 1372

نقره كوب و جایدری آزیتا ، روانشناسی برای دندانپزشكان ، شركت انتشارات جزیل ، چاپ اول، سال 1376 .

فعالیتهای پژوهشی ، اجرائی و مشاوره ای

مجری امتحانات استخدامی كاركنان مورد نیاز دانشكده دندانپزشكی دانشگاه آزاد تهران ، از بهمن تا اسفند سال 1370 .

شركت در گردهمایی سراسری اساتید دانشكده های علوم تربیتی ، روانشناسی و مسئولین ستادی و اجرائی وزارت آموزش و پرورش ، سال1371 .

عضو كمیته برنامه ریزی و آموزش مركز امور زنان ، بهمن ماه سال 1377 .

عضو كمیته بررسی مسائل و مشكلات دانشجویان رشته پزشكی ، معاونت دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ( جهت تشكیل دفاتر مشاوره روانشناسی در دانشكده های پزشكی ) ، از سال 1370 تا 1371 .

مجری طرح انتخاب مدیران وكارشناسان مورد نیازشركت روهام گاز ، سال 1380 .

سردبیر ماهنامه شورای بهداشت حرفه ای ، وزارت امور خارجه ،از سال 1380 تا 1381 .

نظریه پردازی :

ارائه دهنده نظریه چند عاملی بهره وری ساعتچی ( این نظریه بر اساس همكاری هزاران مدیر در سطوح عالی ، میانی و پایه سازمانهای گوناگون در كشور و بررسی نتایج حاصل از برگزاری حدود 1500 كارگاهِ آموزش مدیریت در سازمانهای گوناگون تدوین گردیده است) و پارادایم یا مدل واره معروف به مُدل نظام مند انتخاب وبه كارگیری اثربخش منابع انسانی درسازمان كه با كلمه مخفف مُناباماس ، نشان داده شده است .

تدوین ، طراحی و نگارش كتاب روانشناسی بهره وری : ابعاد كاربردی روانشناسی كار و روانشناسی صنعتی سازمانی و در نتیجه ، ارائه این رشته جدید به دانش روانشناسی ، این رشته جدید كاربردی بر اساس مشكلات انسانی بهره وری در سازمانهای كشور تدوین گردیده و تلاش شده است تا حد امكان ابعاد بومی آن مورد توجه قرار گیرد .

پیشنهاد زمینه جدیدی از روانشناسی كاربردی تحت عنوان روانشناسی صنعتی بالینی كه تحت عنوانِ روانشناسی كابردی برای مدیران : در خانه ، مدرسه ، سازمان و جامعه تدوین و به صورت كتاب درسی دانشگاهی به چاپ رسیده است .

تقدیر نامه ها :

تقدیر نامه ، اسفندماه 1369 ، شركت در سمینار بررسی مسائل اداری ایران ، تهران ، اعطا كننده تقدیر نامه ، دكترمحسن خلیجی / رئیس دانشگاه علامه طبا طبائی .

تقدیر نامه ، مشاركت فعال در برگزاری سمینار جنگ روانی ، دانشگاه امام حسین ، اعطا كننده تقدیر نامه، سرتیپ پاسدار علیرضا عندلیب / رئیس دانشگاه امام حسین .

تقدیر نامه ، 27 / 2 / 1371 ، مشاركت در اولین سمینار راهنمایی و مشاور ه ، دانشگاه علامه‌طباطبائی ، اعطا كننده تقدیر نامه معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی   .

تقدیر نامه ، بهمن ماه 1372 ، همكاری با ماهنامه تدبیر ، مجله تدبیر سازمان مدیریت صنعتی ، اعطا كننده تقدیر نامه جعفر مرعشی ، مدیر مسئول ماهنامه‌ تدبیر و رئیس سازمان مدیریت صنعتی .

تقدیر نامه ، مشاركت در برگزاری دومین سمینار راهنمایی و مشاوره ، دانشگاه علامه‌طباطبائی ، اعطا كننده تقدیر نامه دكتر محسن خلیجی / رئیس دانشگاه .

تقدیر نامه ، بهمن ماه 1372 ، مشاركت در اولین سمینار مدیریت آموزش ، دانشكده‌ روانشناسی و علوم تربیتی ، اعطا كننده تقدیر نامه سید صدرالدین شریعتی / رئیس دانشكده‌ روانشناسی و علوم تربیتی .

تقدیرنامه ، 19 / 12 / 1382 ، مشاركت در همایش فشار روانی ( استرس ) و فرسودگی شغلی ، اعطا كننده تقدیر نامه ، دكتر رمضان حسن زاده ، معاون پژوهشی و دبیر همایش ، دكتر مهرداد ایرانی ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ساری و رئیس همایش .

تقدیرنامه ، 6 اسفندماه 1382 ، ارائه مقاله در اولین همایش علمی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش با تأكید بر استانداردهای منابع انسانی ، اعطا كننده تقدیرنامه ، عفت عباسی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش.

همكاری با جهاد خودكفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران :

این همكاری در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق به صورت مأموریت از دانشگاه و به مدت یكسال و هر هفته یك روز ، ادامه داشته است .

همكاری با صدا و سیما :

محمود ساعتچی از سال 1353تا كنون در برنامه های گوناگون علمی ، اجتماعی ، پژوهشی ، میزگردها ، مجموعه های داستانی و . . . سازمان صداو سیما همكاری داشته است . نمونه هایی از این همكاری عبارتند از : مشاركت ( به عنوان ارائه دهنده یا مشاور طرح ) در مجموعه داستانی چه باید كرد ( شبكه دو سیما ) ، بهداشت روانی ( شبكه اول سیما ) و سخنرانیهای هفتگی در رادیو ( به مدت یكسال و در رابطه با سال جهانی كودك در اوائل انقلاب ) برای خانواده ها .

همكاری با شركت ملی نفت ایران :

از تاریخ شهریور 1360 به مدت 9 ماه همكاری با آموزش مركزی شركت ملی نفت ایران به منظور ساماندهی و طراحی دوره های آموزشی برای كاركنان آن شركت .

از سال 1384تا بهار سال 1385، دكتر محمود ساعتچی راهنمایی بیش از 250 رساله دوره كارشناسی ، كارشناسی ارشد و دكترا ، را به عهده داشته است ؛ دربیش از 22رساله دوره كارشناسی ارشد و دكترا ، مشاور بوده و در بیش از 50 رساله كارشناسی ارشد و دكترا نیز به عنوان داور، نقش داشته است . فهرست و مشخصات كامل تعدادی از این رساله ها ( كه امكان دسترسی به آنها فراهم بوده است ) به تفكیكِ ؛ نام و نام خانوادگی دانشجو ، عنوان رساله ، دانشكده ودانشگاهی كه دانشجو در آن به تحصیل مشغول بوده ، دوره تحصیلی ، استادان همكار دیگر در هر رساله و همچنین ، سال شروع وسال اِتمام رساله ، در گزارش جداگانه ای در حال تنظیم است .

نشانی: تهران؛ کُد پُستی : 1434753671 ، خیابانِ ولیعصر، مقابلِ دربِ غربیِ پارکِ ساعی، انتهای کوچه آبشار،کوچه شهید امینی، پلاک37، زنگ شماره 4 (طبقه 2، واحد4)

تلفن و فکس: 88192414- 021 تلفن همراه : 09121300618 / www.profsaatchi.ir

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.