سمینار و سخنرانی
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

سمینار و سخنرانی

 

فشار روانی ناشی از بیماری جسمی مُزمن و نقش خانواده در آن ، سمینار استرس و بیماری های روانی ، مجموعه مقالاتِ اولین سمینار استرس و بیماری های روانی ، دانشكده روانشناسی و علوم تر بیتی (دانشگاه علامه ی طباطبائی) ، از 29 تا 31 اردیبهشت ماه سال1370.

روانشناسی و مسائل انسانی در محیط كار، دانشگاه پدافند ملی ، پاییز سال 1356.

اولین سمینار انجمن روانشناسی ایران ، انجمن روانشناسی ایران (در دانشگاه تهران)،9 دی ماه سال 1355 (خلاصه این سخنرانی در شماره های 14 و 15 مجله ی روانشناسی به چاپ رسیده است).

آموزش و یادگیری بزرگسالان ، دانشگاه سپاهیان انقلاب (هشتپر طوالش) ، زمستان سال 1356.

شایعه و آثار آن در جامعه ، خلاصه مقالات جنگ روانی ، پژوهشكده ی علوم دفاعی استراتژیك دانشكده ی امام حسین (ع) ، 29 اردیبهشت ماه سال 1372.

نگرش كاركنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت ، سمینار بررسی مسائل اداری ایران (دانشگاه علامه ی طباطبائی), مجموعه مقالات سمینار مسائل اداری ایران ، هتل لاله ی تهران / سال 1369.

رهبری و مدیریت اثر بخش در كلاس درس ، سمینار مدیریت آموزشی ، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی ، دانشكده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی، سال 1370.

روش های تشخیص و درمان بیماری های روانی در بین فرهنگ های منزوی ، سمینار راهنمایی و مشاوره ، مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره ،‌ دانشكده ی روانشناسی و علوم تر بیتی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ،سال 1372

نگرش كاركنان درباره ی‌ عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت ، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری ایران ، سال 1372.

علل و عوامل شناخته شده برای فشار روانی تجربه شده توسط مدیران مشاغل در صنایعایران، سومین سمپوزیوم سراسری استرس ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ،‌سال 1374.

مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثر بخش نیروی انسانی در آموزش عمومی كشور ، هما یش علمی ـ كاربردیِ بهبود كیفیت آموزش عمومی ، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ، آذرماه سال1374.

مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری نیروی انسانی ، سمینار ایمنی و صنعت نفت ، خلاصه مقالاتِ سمینار ایمنی و صنعت نفت ، شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، سال 1374.

روش های تشخیص و درمان بیماری های روانی در بین فرهنگ های منزوی ، اولین سمینار راهنمایی و مشاوره ، سال 1374.

مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثر بخش نیروی انسانی در سازمان زندان ها ، نخستین همایش سرا سری علمیـ تخصصی ، شیوه های نوین مدیریت زندان ها و اصلاح و تربیت زندانیان ، خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علمی ـ تخصصیِ مدیریت زندان ها و اصلاح و تربیت زندانیان ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، مركز آموزش و پژوهش ، اردیبهشت ماه سال 1376.

ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی عدم تمایل نسبت به كار و فعالیت گروهی در كشور ، نخستین همایش توسعه ی تشكل های اقتصادی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، 7 دی ماه سال 1376.

ابعاد جامعه شناختی و روانشناختی بهره وری در سازمان، مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی ،سال 1376.

رویكرد التقاتی در مشاوره و رواندرمانی ، دومین سمینار راهنمایی و مشاوره ، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره ، دانشكده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی / سال 1377.

روانشناسی شایعه: شایعه و آثار آن در دوران جنگ ، همایش جنگ روانی ، مجموعه مقالات جنگ روانی ، پژوهشكده ی علوم دفاعی دانشكده ی امام حسین ( ع )، سال 1377.

روانشناسی بهره وری ، سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق ، تهران ، 28 و 29خرداد ماه 1381.

نگرش مدیران سازمان های مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی در رابطه با عوامل و موانع انسانی بهره وری ، اولین همایش نقش روانشناسی در بهره وری منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، 25 اردیبهشت 1381.

عوامل و موانع انسانی بهره وری در دانشگاه های كشور ( بررسی علل و عوامل درون سازمانی اصلی و مكمل كارآیی و اثربخشی كاركنان در دانشگاه ها ) ، سخنرانی در گردهمایی سالانه رؤسای دانشگاه های كشور در سال 1381.

بررسی علل و عوامل انسانی بهره وری در سازمان های صنعتی كشور ، اولین كنفرانس توسعه ی منابع انسانی ، مؤسسه ی مطالعات بهره وری و منابع انسانی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سوم و چهارم آبان ماه 1382 ، محل سمینار سالن اجلاس سران.

معرفی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمان های مسئول آموزش و پرورش كشور و ارائه ی مدلی جهت آسیب شناسی منابع انسانی در این سازمان ها ، وزارت آموزش و پرورش ، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی : دفتر بهبود كیفیت و راهبری استانداردها ، پنجم و ششم اسفند ماه 1382 در سالن فردوسی دانشگاه تهران.

روانشناسی بهره وری ،سومین همایش كیفیت و بهره وری در صنعت برق، سازمان توانیر، شركت متن ، تهران 28 و 29 خرداد ماه 1381.

عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر فشار روانی و فرسودگی شغلی (‌ مقاله ویژه‌ همایش ) ،‌ همایش فشار روانی ( ‌استرس )‌و فرسودگی شغلی ،‌ ساری سه شنبه 19 اسفندماه 1382.

بررسی همه گیری شناسی یا مطالعه ی فراوانی و توزیع پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در جمعیت تهران ، دومین كنگره ی انجمن روانشناسی ایران ، تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،19 تا 21 اردیبهشت 1385.

Traditional methods of diagnosis and therapy of mental disorders in isolated caltures, second Asian Psychotherapy Congress, Psychotherapy in East (Dialogue Among Civilizations), 29th Sep -1st Oct 2004, Tehran , Iran

 

 

 

 

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.