دریافت PDF مقالات
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

PDF مقالات

 

بررسی همه گیری شناسی یا مطالعه فراوانی و توزیع پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در جمعیت تهران

 

 

عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی

 

 

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلی

 

 

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خلاقیت با رضایت شغلی

 

 

بررسی همه گیری شناسی یا مطالعه فراوانی و توزیع پریشانی های روانشناختی واختلال های رفتاری در جمعیت تهران

 

 

تاثیر سلامت روان و ارتباطات اثر بخش بر بهره وری کارکنان

 

 

بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان کارخانه لاستیک دنا 

 

 

عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در کارگران کارخانه های نساجی در تهران

 

 

نقش روانشناسی بهره وری راهبردی در تضعیف اثرات تحریم

 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.