دریافت PDF زندگینامه
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

PDF زندگینامه

شرح حال در یک صفحه

 

 

شرح حال در چهار صفحه

 

 

شرح حال در پنج صفحه

 

 

شرح حال در شش صفحه

 

 

شرح حال دردوازده صفحه

 

 

شرح حال به زبان انگلیسی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.