پایان نامه و رساله
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

پایان نامه و رساله

 

نمونه هایی از پایان نامه های دفاع شده:

 

به عنوان استاد راهنما

بررسی رابطه ی افسردگی با فقدان (جدائی، طلاق، فوت و . . .) والدین و جنس دانش آموزان کلاس سوم راهنمائی شهرستان تهران ، سال 1371 - 1372.

بررسی اثرات طرد و پذیرش والدین در تمایلات تهاجمی ، گوشه گیری ، ضد اجتماعی و حالات بی قراری كودكان، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1372.

بررسی و مقایسه ی میزان عزت نفس در پسران و دختران (13 –10) سال منطقه ییک تهران تجریش، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1372.

سبك های رهبری و مدیریت و رابطه ی آن با ابعاد شخصیتی مدیران اجرائی، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1373.

بررسی مقایسه ای ویژگی های تست ترسیم خانواده در فرزندان طلاق و فرزندان غیر طلاق در مدرسه هاجر منطقه ی یك كرج، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1373.

علل بزهکاری در نوجوانان، سمینار مسائل روانشناسی بالینی در ایران و جهان، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1373.

بررسی و مقایسه ی سبك های اسنادی افراد افسرده ، مضطرب و عادی، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1374.

بررسی و مقایسه ی تأثیر ورزش بر ابعاد شخصیتی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شهرک هیو، سال 1374.

بررسی و مقایسه ی سبك های رهبری و اثربخشی رفتار مدیران زن و مرد در مدارس شهر بجنورد،دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1374 - 1375.

تأثیر عوامل درونی مدرسه بر موفقیت دانش آموزان مدارس راهنمائی شهرستان فردوس، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1375.

بررسی رابطه ی جو سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدایی مشكین شهر، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1375.

بررسی تأثیر كار با كودكان عقب مانده ی ذهنی بر ایجاد نشانه های نابهنجاری روانی در معلمان تعلیم و تربیت ویژه ی مدارس استثنایی استان تهران ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1376.

بررسی و مقایسه ی میزان شیوع اختلال افسردگی در بین دریانوردان و كاركنان غیر دریانورد كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1376.

بررسی رابطه ی بین شیوه ی فرزند پروری و عزت نفس دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان قائم شهر، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1376.

بررسی وضعیت فرد در رابطه ی با خواندن نماز و ارتباط آن با كاهش و اضطراب، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1376.

بررسی اختلالات روانی مدیران و مقایسه ی آن با گروه غیر مدیر، با استفاده از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1376.

بررسی رابطه ی بین وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد با میزان ابتلای آنان به بیماری اسكیزوفرنی،دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1376.

بررسی رابطه ی بین الگوهای رهبری والدین در خانواده و سبك های اسنادی فرزندان، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1377.

هنجار یابی رفتار سرپرستی برای سرپرستان کارخانه ها و ادارات آموزشی و خدماتی شهرستان تبریز،دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1377.

ارتباط بین افسردگی، احساس تنهائی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان و تفاوت های جنسی در آنها، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، سال 1377.

بررسی خصوصیات روانسنجی امتحانات هماهنگ دروس عمومی نظام جدید متوسطه، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1377 - 1378.

راه های بهبود روابط سازمانی گمرك و سازمان بنادر و كشتیرانی، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1378.

بررسی تأثیر آگاهی از بحران های زیست محیطی بر افزایش تمایل به مشارکت در حفظ محیط زیست در دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائی شهر تهران، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1378.

بررسی تأثیر سبك های اسنادی بر میزان تجربه ی استرس، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1379.

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابرسان، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1379.

بررسی و اولویت بندی عوامل استرس زا در اداره ی کل راه آهن تهران، مدیریت دولتی ، سال 1380.

تأثیر واكنش های اندوه قربانی بر بازداری از پرخاشگری تقلیدی در كودكان پیش دبستانی، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1380.

بررسی مشخصه های کار آفرینان در مدیریت ایران خودرو، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1381.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع در بانک رفاه کارگران ( از دیدگاه مشتریان )، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1381.

تجزیه و تحلیل اثربخشی آموزش های الکترونیکی در شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو( ایساکو)، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1382.

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ی استرس شغلی برای كاركنان مجتمع فولاد مباركه ی اصفهان،دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی ، سال 1382.

سمینار بیماری صرع و نقش روانشناسی، سال 1382.

تبیین رابطه ی میان فشار روانی و اثربخشی سازمانی در بیمارستان های ایران مهر و ایران شهر،دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1383.

بررسی تأثیر ویژگی های عناصر ساختار شغلی بر بهره وری كاركنان، دانشکده ی حسابداری و مدیریت علامه ی طباطبائی ، سال 1383 - 1384.

اهمیت نسبی عوامل انسانی مؤثر بر بهره وری شغلی کارکنان سازمان حمل و نقل و ترافیک، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1384.

ارائه ی الگوی رهبری مؤثر در دانشگاه های دولتی ایران، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1384.

بررسی همه گیری شناسی یا مطالعه ی فراوانی و توزیع پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در جمعیت تهران، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی فرایندهای اسنادی در خانواده های سالم و پریشان، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی.

بررسی میزان شیوع اضطراب در بین مدیران سطوح پایه و میانی.

نشانه ها و طبقه بندی اختلال های روانی.

بررسی چگونگی تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی كاركنان و مربیان آموزشی.

 

به عنوان استاد مشاور

پژوهشی در نظام پرداخت دستمزد كارگران شركت توانیر ، مركز آموزش مدیریت دولتی ، سال 1360.

بررسی پیرامون نظام تعلیم و تربیت و آموزش كاركنان دولت از دیدگاه اسلام ، مجتمع دانشگاهی علوم اداری ، سال 1360.

بررسی و مقایسه ی میزان اضطراب در پرستاران شاغل نوبت كاری در گردش و ثابت شب كار بیمارستان های عمومی دانشگاه های علوم پزشكی كشور ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1367.

بررسی تأثیر فشار روانی ( استرس ) بر كارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی ( دفتر مركزی ) ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1373.

تأثیر آلودگی صوتی در ایجاد اختلالات افسردگی و پسیكاستنی و نقش رضایت شغل در آن ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، 1373.

اثر اضطراب بر نمره ی امتحانی دانش آموزان دختر سال چهارم متوسطه شهر بجنورد، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، سال 1374 - 1375.

مقایسه ی اثربخشی دو روش درمانگری چند وجهی و تنش زدائی در كاهش اضطراب، سال 1375 - 1376.

تحلیل منتخبی از روش های استعداد یابی دوهای سرعتی و استقامتی در پسران جوان، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، سال 1378.

برسی تأثیر دوزبانگی بر سازگاری عاطفی و اجتماعی كودكان دوزبانه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال 1378.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری یا ارباب رجوع (از حیث رفتاری و سازمانی) در بیمارستان های دولتی تهران، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1380.

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران( مطالعه ای در سازمان های اداری استان زنجان )، دانشکده ی حسابداری و مدیریت، سال 1381.

مقایسه ی نسبت سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان تهران مراجعه كننده به بیمارستان صدر با همسران بیماران اعصاب و روان تهران مراجعه كننده به بیمارستان امام حسین، سال 1382.

بررسی و مقایسه ی میزان اضطراب در پرستاران شاغل نوبت كاری در گردش و ثابت شب كار بیمارستان های عمومی دانشگاه های علوم پزشكی كشور ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

مقایسه ی اثر بخشی در روش درمانگری ، چند وجهی و تنش زدائی تدریجی در كاهش اضطراب ،دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی تأثیر فشار روانی ( استرس ) بر كارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی ( دفتر مركزی ) ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

مقایسه ی ی اثر بخشی در روش درمانگری ، چند وجهی و تنش زدائی تدریجی در كاهش اضطراب ،دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی رابطه ی سبک های رهبری مدیران مدارس متوسطه با اثربخشی آن ها در شهرستان سقز.

تأثیر آلودگی صوتی در ایجاد اختلالات افسردگی.

بررسی مشكلات سازمان و مدیریت در سازمان كتاب های درسی در ایران.

تورم كارمند در دستگاه های دولتی مشمول قانون استخدام كشوری.

پژوهشی پیرامون آموزش ضمن خدمت كاركنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش.

بررسی پیرامون نظام تعلیم و تربیت و آموزش كاركنان دولت از دیدگاه اسلام.

مطالعه ی تطبیقی پیرامون سیستم های آموزش انفرادی و سنتی در مدارس فنی و حرفه ای ایران.

بررسی نیاز و نحوه ی تأمین كادر آموزشی دبیرستان ها.

پژوهشی در نظام پرداخت دستمزد كارگران شركت توانیر.

كاربرد پژوهش عملی در كشورهای جهان سوم بخصوص ایران.

پژوهشی پیرامون تبیین عوامل انگیزشی مؤثر در افزایش روحیه ی پرسنل بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سیستان و بلوچستان.

 

 

به عنوان استاد داور

بررسی و مقایسه ی سبك های مدیریت و رهبری مدیران زن و مرد مدارس متوسطه ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1374.

بررسی رابطه ی جو سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدائی شهر مشكین شهر ، دانشگاه علامه ی طباطبائی، سال 1374 - 1375.

بررسی و مقایسه ی سبك های رهبری و اثر بخشی رفتار مدیران زن و مرد در مدارس شهر بجنورد، دانشگاه علامه ی طباطبائی، سال 1374 - 1375.

بررسی رابطه ی بین شیوه ی های فرزند پروری و عزت نفس دانش آموزان پسر متوسطه ی قائم شهر ، دانشگاه علامه ی طباطبائی، سال1375 - 1376.

بررسی رابطه ی بین همخوانی بین تیپ های شخصیتی و محیط های شغلی با رضایت شغلی،سال1375 - 1376.

مقایسه ی میزان به كارگیری روش های نیاز سنجی آموزشی كاركنان در سازمان های دولتی مشمول و غیر مشمول قانون استخدام كشوری مستقر در شهر تبریز ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1376.

بررسی رابطه ی بین همخوانی تیپ های شخصیتی و محیط های شغلی با رضایت شغلی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1376.

بررسی ابطه ی شیوه ی ها و نگرش های فرزند پروری و خلاقیت ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1376.

بررسی و مقایسه ی خطاهای ادراكی مولر ـ لایز پونزوما و افقی ـ عمودی در بیماران اسكیزوفرنیایی و افراد سالم ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1376.

بررسی و مطالعه ی روند بهره وری نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه ی طباطبائی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1376.

مقایسه ی میزان به کارگیری روش های نیازسنجی آموزشی کارکنان در سازمان های دولتی مشمول و غیر مشمول قانون استخدام کشوری مستقر در شهر تبریز، سال 1376.

بررسی و مطالعه ی روند بهره وری نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه ی طباطبائی، سال 1376.

بررسی و مقایسه ی سبك های مدیریت و رهبری مدیران زن و مرد مدارس متوسطه ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی ارتباط بین جهت گیری های ارزشی و تعهد سازمانی كاركنان حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی و مقایسه ی مرضی اختلالات رفتاری (پرخاشگری، بیش فعالی، اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی و . . .) ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377

رابطه ی بین عملكرد شغلی و میزان برخورداری از سلامت روانی مدیران مدارس متوسطه ی مشهد ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی تأثیر آموزش گروهی خانواده های بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی بر نگرش هیجانی آشفتگی روانی آنان و بر سازگاری بیماران در عملكرد روزانه ی آنان ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی رابطه ی بین الگوهای رفتار سازمانی و جو سازمانی از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه یاستان همدان ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی ارتباط بین جهت گیری های ارزش و تعهد سازمانی كاركنان حوزه ی ستادی در وزارت آموزش و پروش ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی رابطه ی مهارت های انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه یشهرستان دورود ، سال تحصیلی ، 77 ـ 76 ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

معرفی شیوه ی ی درمان مبتنی بر حركات چشم، حساسیت زدائی و بازپردازی اطلاعات ( ای ، ام ، دی ، آز ) و مقایسه ی اثربخشی آن با شیوه ی درمان حساسیت زدائی منظم ( ‌اسنادی ) در درمان خاطره های آزار دهنده در یك نمونه از دختران دانشجو در تهران ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1377.

بررسی ارتباط بین جهت گیری های ارزشی و تعهد سازمانی كاركنان حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، سال 1377.

بررسی رابطه ی بین الگوهای رفتار سازمانی و جو سازمانی مدارس از دیدگاه دبیران مقطع متوسطهی استان همدان، سال 1377.

بررسی رابطه ی بین افسردگی و خود پنداری گروهی از دانش آموزان دختر و پسر ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1378.

بررسی تأثیر آموزش گروهی خانواده های بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی بر نگرش هیجانی آشفتگی روانی آنان، بر سازگاری بیماران در عملكرد روزمره، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه ی طباطبائی، سال 1378.

بررسی رابطه ی بین افسردگی و خودپنداری گروهی از دانش آموزان دختر و پسر، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، سال 1378.

مقایسه ی تأثیر نوبت كاری ( در گردش و ثابت ) بر فرسودگی شغلی و آسیب های روانی در شركت كاشی صنایع خزر گیلان ، دانشگاه علامه ی طباطبائی ، سال 1380.

رابطه ی هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین در مدیران ارشد صنعت بیمه، دانشکده ی حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه ی طباطبایی، سال 1385.

بررسی و مقایسه ی برخی اختلالات رفتاری و پر خاشگری بیش فعالی ـ اضطراب و افسردگی ـ ناسازگاری اجتماعی، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

رابطه ی بین عملكرد شغلی و میزان برخورداری از سلامت روانی مدیران مدارس متوسطه ی مشهد ، دانشگاه علامه ی طبا طبائی.

بررسی خصوصیات روانسنجی امتحانات هماهنگ دروس عمومی نظام جدید متوسطه ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی تأثیر چرخش شغلی بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی كاركنان اداره ی كل پست آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

بررسی فرآیندهای اسنادی در خانواده های سالم و پریشان ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی رابطه ی بین احساس خوشبختی و فشار روانی در قضاوت و وكلای دادگستری تهران.

بررسی و مقایسه ی سبك های اسنادی افراد افسرده ، مضطرب و عادی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

سبك های مدیریت و رهبری در سازمان و رابطه ی آن با ابعاد شخصیتی مدیران ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی تأثیر انواع موسیقی در نقاشی كودكان 5 تا 6 ساله در مهد كودك ها و كودكستان های مناطق 6، 8 ، 9 شهر تهران ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی مقایسه ی ای فشارهای روانی وارده بر دانشجویان رشته های دندانپزشكی و علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

استرس و سرطان ( بررسی تأثیر استرس در بروز سرطان ) ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

تحول مفهوم هویت در كودكان 6ـ11 سال ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

رابطه ی رشد اجتماعی و عاطفی با بعد خانواده ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی رابطه ی بین عصبی بودن و اعتماد به نفس داشتن ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی رابطه ی بین هیجان خواهی زن و شوهر با سازگاری زناشویی ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی رابطه ی اختلالات شخصیت و میزان ارتكاب جرم و جنایت ، دانشگاه علامه ی طباطبائی

مقایسه ی و بررسی میزان اضطراب ( به عنوان شاخه ای از استرس ) در مشاغل آزاد و غیر آزاد ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی مقایسه ی ای فشار روانی وارده بر زنان شاغل و خانه دار ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

مقایسه ی میزان افسردگی در افرادی كه بیش از هشت ماه تمرینات « تی ام » داشته اند با افراد عادی ( كسانی كه چنین تمریناتی نداشته اند ) ، دانشگاه علامه ی طباطبائی.

بررسی نگرش مدیران نسبت به موانع خلاقیت آن ها در شركت های سایپا و زامیاد ، دانشكده یحسابداری و مدیریت دانشگاه علامه ی طباطبایی.

بررسی وضعیت بهداشت روانی خانواده های كارگر دارای فرزند ناتوان ذهنی وابسته به مركز آموزشی ، توانبخشی و نگهداری فرزندان معلول كارگران مؤسسه خیریه ی عمل.

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.